Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Ajankohtaista

Korona Investin kolmas rahasto kasvoi toista suuremmaksi

Uudet sijoittajat kasvattivat Korona Investin kolmannen rahaston pääomat 41 milj. euroon.
Rahaston 19 sijoittajan joukossa on useita Koronan aikaisempien rahastojen sijoittajia sekä merkittävä joukko Koronan neuvonantajia. Toisessa sulkemisessa tuli mukaan uutena sijoittajana LähiTapiola sekä kaksi Koronan neuvonantajaa sijoitusyhtiöidensä kautta.

Yhdistyminen mahdollistaa vahvan kasvun ja uusia ratkaisuja kiinteistönomistajille

Korjausrakentamisen markkinoilla on tilaa vahvalle erikoisosaajalle. Suomen Lähiökunnostajat Oy ja Robert Rakennus Oy ovat tänään solmineet merkittävän yrityskaupan vahvistaakseen osaamistaan ja kasvattaakseen liiketoimintaansa korjaus- ja uudisrakentamisessa. Robert Rakennus Oy:n omistajat jatkavat ESLK-konsernin merkittävinä omistajina yrityskaupan jälkeen.

Tavoitteena on kasvattaa rahaston koko 50 milj. euroon

Korona Invest keräsi 33,5 milj. euroa kolmannen rahaston ensimmäisessä sulkemisessa Korona Fund III Ky -nimiseen rahastoon. Tavoitteena on kasvattaa rahaston koko vähintään 50 milj. euroon ottamalla mukaan uusia suomalaisten kasvuvaiheen yritysten rahoittamisesta kiinnostuneita sijoittajia. Ensimmäisessä sulkemisessa tulivat mukaan vanhoista sijoittajista Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Fennia, Sitra, Orionin Eläkesäätiö ja Tradeka-sijoitus sekä uusina sijoittajina sijoitusyhtiöidensä kautta joukko varakkaita suomalaisperheitä.

Pekka Tammela, Jouni Pohjonen ja Juho Mäkiaho tulivan Koronan uusiksi partnereiksi kolmannen rahaston perustamisen yhteydessä

Korona Invest keräsi 33,5 milj. euroa kolmannen rahaston ensimmäisessä sulkemisessa Korona Fund III Ky -nimiseen rahastoon. Tavoitteena on kasvattaa rahaston koko vähintään 50 milj. euroon kasvuvaiheen yritysten rahoittamiseen. 

Monipuolisia terapiapalveluja tuottava Sanamaailma Oy on 30.9.2016 allekirjoitetulla sopimuksella liittynyt osaksi Evantia -konsernia.

Voimakkaassa kasvussa oleva kommunikointitalo Evantia pitää nyt sisällään kommunikoinnin koko kirjon kommunikointitarpeen kartoituksesta kuntoutukseen sekä tulkkauspalveluihin. Yksilöllinen palvelumuotoilu muodostaa vahvan pohjan Evantian toiminnalle.

Ajankohtaista

Ylös