Korona Invest

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvu on erityisosaamistamme. Tästä todisteena kohdeyritystemme nopea kasvu sekä onnistuneet irtautumiset.

Historia & toimintamallimme

Vesa Lehtomäki ja Pasi Lehtinen perustivat hallinnointiyhtiön vuonna 2006. Ensimmäinen kerätty rahasto oli Terveysrahasto Oy. Tällä hetkellä neljään rahastoon on kerätty pääomia yhteensä 235 miljoonaa euroa.

Olemme joukko asiantuntijoita ja uskomme, että yhdessä tekemällä onnistumme rakentamaan kestävää kasvua. Etsimme uusia sijoituskohteita sekä kehitämme aktiivisesti nykyisiä kohdeyrityksiä. Oman osaamisemme lisäksi tuomme yhtiöihin toimialaosaamista verkostomme kautta.

 

Luotettavana kasvun kumppanina etsimme aktiivisesti kiinnostavia sijoituskohteita neljänteen rahastoomme, joilla on

  • Tyypillisesti 2-20 Milj. euron liikevaihto
  • Terve liiketoimintastrategia
  • Lahjakas, kokenut ja sitoutunut johto
  • Mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema
  • Ennustettava ja vakaa kassavirta
  • Merkittävää kasvupotentiaalia

Aktiivisena omistajana tuemme yritystä ja yrittäjää yhteisellä kasvupolulla.

Rahastomme

Korona Invest on nostanut neljä rahastoa, joihin se on kerännyt pääomia yhteensä 235 miljoonaa euroa. Terveysrahasto perustettiin vuonna 2006, Palvelurahasto I Ky 2011, Korona Fund III Ky 2016 ja Korona Fund IV Ky 2021. Korona Investin rahastoihin on sijoittanut Tesi, useita suomalaista säätiöitä ja rahastoja, vakuutusyhtiötä sekä muita yksityisiä sijoittajia.

1. Terveysrahasto Oy - Terveyspalvelut - Sijoitustoiminta loppunut
2. Palvelurahasto I Ky - Palvelut - Sijoitustoiminta loppunut
3. Korona Fund III Ky - Ei toimialarajoitteita - Arvonkehitysvaiheessa
4. Korona Fund IV Ky - Ei toimialarajoitteita - Sijoitusvaiheessa

Korona Fund IV 80 M€

Julkinen sektori

31%

Eläkesäätiöt

24%

Family office

14%

Säätiöt

11%

Yritykset

9%

Eläkeyhtiöt

5%

Vakuutusyhtiöt

3%

Muut

3%

Korona Fund III 62,5 M€

Eläkesäätiöt

24%

Säätiöt

21%

Yritykset

13%

Family office

13%

Vakuutusyhtiöt

10%

Julkinen sektori

8%

Eläkeyhtiöt

8%

Muut

3%

Palvelurahasto I Ky 40 M€

Säätiöt

45%

Julkinen sektori

15%

Yritykset

12%

Family office

10%

Eläkesäätiöt

8%

Eläkeyhtiöt

5%

Vakuutusyhtiöt

4%

Muut

1%

Terveysrahasto Oy

Julkinen sektori

38%

Säätiöt

37%

Eläkeyhtiöt

13%

Vakuutusyhtiöt

11%

Muut

1%

Vastuullisuus

Korona Invest on pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö ja parhaiten vaikutamme vastuullisuuden toteutumiseen rahastojemme kohdeyhtiöiden kehityksen kautta. Uskomme, että vastuullisesti toimivat kohdeyhtiömme ovat rahastoillemme ja rahastojen sijoittajille tuottavampia sijoituskohteita kestävän kasvun ansiosta.

 

Korona Invest on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja noudattaa sen avoimuus- ja läpinäkyvyyssuosituksia sekä Code of conduct -sääntöjä. Hallinnoimissamme rahastoissa noudatetaan kohdeyritysten arvonmäärityksessä kansainvälisiä IPEVG:n arvonmääritysohjeita ja sijoittajaraportoinnissa kansainvälisiä Invest Europe -ohjeita sekä sijoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia.

 

Olemme Suomen Yrittäjien sekä vastuullisen yritystoiminnan verkostojen (FiBS ja Finsif) jäsen.
Korona Invest on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (”UN PRI”, Principles for Responsible Investment) osana tavoitteellista pyrkimystä edistää ympäristöön, sosiaaliseen- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä kestävyystekijöitä. Lisätietoja aiheesta luettavissa täältä.

 

Korona Invest on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja ja se on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vaihtoehtorahastojen hoitajien rekisteriin.

 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Sijoituspäätösten pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava ilmoituksen tekemiseen. Otamme Korona Investissä väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

 

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Ilmoituskanava koskee ainoastaan Korona Invest Oy:tä. Ilmoituskanava ei koske Korona Investin hallinnoimien rahastojen kohdeyhtiöiden toimintaa. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Toivomme, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilysi. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi toimihenkilön petollinen, epärehellinen tai laiton toiminta tai käytös, tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

Korona Investin työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään esihenkilölle. Epäilystä voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

 

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Käsittelemme vain suomen ja englannin kielellä tehtyjä ilmoituksia.

Jos ilmoittaja haluaa seurata käsittelyn edistymistä, tulee hänen ilmoituksen tekemisen jälkeen tallentaa verkkosivulla näkyvä linkki kohdasta Ilmoituksen seuranta → Kopioi
leikepöydälle. Ainoastaan tuosta osoitteesta ilmoittaja itse pääsee seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä: onko ilmoitus vastaanotettu ja onko siihen vastattu.

Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusoikeutta tietoihin.