Korona Invest

Pienten ja keskisuurten yritysten kasvu on erityisosaamistamme. Tästä todisteena kohdeyritystemme nopea kasvu sekä onnistuneet irtautumiset.

Toimintamalli

Olemme luotettava kumppani ja etsimme aktiivisesti kiinnostavia yrityksiä joilla on

  • Tyypillisesti 2-20 Milj. euron liikevaihto
  • Terve liiketoimintastrategia
  • Lahjakas, kokenut ja sitoutunut johto
  • Mahdollisuus saavuttaa vahva markkina-asema
  • Ennustettava ja vakaa kassavirta
  • Merkittävää kasvupotentiaalia

Aktiivisena omistajana tuemme yritystä ja yrittäjää yhteisellä kasvupolulla.

Rahastomme

Korona Invest on nostanut kolmea rahastoa, joihin se on kerännyt pääomia yhteensä 155 miljoonaa euroa. Terveysrahasto perustettiin vuonna 2006, Palvelurahasto I Ky 2011 ja Korona Fund III Ky 2016. Korona Investin rahastoihin on sijoittanut Sitra, useita suomalaista säätiöitä ja rahastoja, vakuutusyhtiötä sekä muita yksityisiä sijoittajia.

1. Terveysrahasto Oy - Terveyspalvelut - Sijoitustoiminta loppunut
2. Palvelurahasto I Ky - Palvelut - Arvonkehitysvaiheessa
3. Korona Fund III Ky - Ei toimialarajoitteita - Sijoitusvaiheessa

Korona Fund III 62,5 M€

Eläkesäätiöt

24%

Säätiöt

21%

Yritykset

13%

Family office

13%

Vakuutusyhtiöt

10%

Julkinen sektori

8%

Eläkeyhtiöt

8%

Muut

3%

Palvelurahasto I Ky 40 M€

Säätiöt

45%

Julkinen sektori

15%

Yritykset

12%

Family office

10%

Eläkesäätiöt

8%

Eläkeyhtiöt

5%

Vakuutusyhtiöt

4%

Muut

1%

Terveysrahasto Oy

Julkinen sektori

38%

Säätiöt

37%

Eläkeyhtiöt

13%

Vakuutusyhtiöt

11%

Muut

1%

Historia

Vesa Lehtomäki ja Pasi Lehtinen perustivat hallinnointiyhtiön vuonna 2006. Ensimmäinen kerätty rahasto oli Terveysrahasto Oy. Tällä hetkellä kolmeen rahastoon on kerätty pääomia yhteensä 155 miljoonaa euroa. Olemme joukko asiantuntijoita ja uskomme, että yhdessä tekemällä onnistumme rakentamaan kestävää kasvua. Etsimme uusia sijoituskohteita sekä kehitämme aktiivisesti nykyisiä kohdeyrityksiä. Oman osaamisemme lisäksi tuomme yhtiöihin toimialaosaamista verkostomme kautta

Vastuullisuus

Korona Invest on sen henkilöstön täysin omistama, Finnansivalvontaan rekisteröity (rajoitetusti AIFM -lain alainen) pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Korona Investissä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sosiaalisten ja ympäristötekijöiden sekä hyvän hallintotavan sisällyttämistä sijoitustoimintaamme. Meille tärkeää on työhyvinvointi ja tasa-arvo ja se kannustaa henkilöstöä kehittämään ammattitaitoaan. Koronan toiminta-ajatus on”Sinivalkoista pääomaa ja osaamista palvelualan yritysten kasvurahoitukseen sijoittajien ja kansalaisten parhaaksi”. Koronan sijoitustoimintaa ohjaa sijoittajien, yrittäjien ja kohdeyritysten asiakkaiden eli kansalaisten etu. Sijoittaminen kotimaisiin toimialansa parhaita käytäntöjä edustaviin yrityksiin kuvaa Koronan yhteiskuntavastuullista toimintatapaa. Korona Invest Oy on luotettava omistaja kaikissa kohdeyrityksissään toimimalla aktiivisesti yritysten hallituksissa. Kohdeyrityksissä edistetään niin taloudellista, sosiaalista kuin ympäristövastuuta.

 

Korona on sitoutunut noudattamaan Pääomasijoittajat ry:n sääntöjä sekä avoimuus ja läpinäkyvyyssuosituksia. Kohdeyritysten käyvät arvot määritettelemme alalla yleisesti käytettyä kansainvälistä arvonmääritysohjeistusta soveltaen "International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines" (IPEVG). Näiden lisäksi Korona noudattaa sijoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia. Koronan ensisijainen velvollisuus on hoitaa asiakkaiden varoja sijoitustoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Koronan vastuullisen sijoittamisen periaatteet toimivat tätä tavoitetta tukien.