Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen (Whistleblowing)

Whistleblowing -menettelyssä on kyse siitä, että väärinkäytösepäilyjä, muita rikkomuksia tai sääntelyn vastaista toimintaa havaitsevien käytössä on luottamuksellinen kanava ilmoituksen tekemiseen. Otamme Korona Investissä väärinkäytösepäilyt vakavasti ja haluamme tarjota luottamuksellisen kanavan niiden esiintuomiseen.

Mistä tapauksista minun tulisi ilmoittaa ja mitä kautta?

Whistleblowing-kanava on tarkoitettu ainoastaan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen.

Ilmoituskanava koskee ainoastaan Korona Invest Oy:tä. Ilmoituskanava ei koske Korona Investin hallinnoimien rahastojen kohdeyhtiöiden toimintaa. Ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu asiakaspalautteen antamiseen tai reklamointiin.

Toivomme, että nostat esiin mahdolliset väärinkäytösepäilysi. Tällaisia väärinkäytöksiä tai rikkomuksia saattavat olla esimerkiksi toimihenkilön petollinen, epärehellinen tai laiton toiminta tai käytös, tai muu säännösten tai määräysten vastainen toiminta.

Korona Investin työntekijöiden on mahdollista ilmoittaa epäilystään esihenkilölle. Epäilystä voi ilmoittaa myös whistleblowing-kanavan kautta. Ilmoittajan ei tarvitse kyetä esittämään epäilyään todeksi, mutta ilmoitus tulee jättää vain vilpittömässä mielessä.

Ilmoituksen käsittely ja luottamuksellisuus

Whistleblowing-kanavamme on anonyymi ja se perustuu suojattuun ja salattuun palveluun. Kanavassa ei tallennu tietoja, joiden perusteella viestin lähettänyt henkilö olisi mahdollista tunnistaa.

Whistleblowing-kanavaan tulleita ilmoituksia käsittelevät vain määrätyt, nimetyt henkilöt. He käynnistävät tarvittavat selvitykset, ja käsittely on luottamuksellista. Luottamuksellisuus pätee myös silloin, kun ilmoittaja tuo itse henkilöllisyytensä esiin. Käsittelemme vain suomen ja englannin kielellä tehtyjä ilmoituksia.

Jos ilmoittaja haluaa seurata käsittelyn edistymistä, tulee hänen ilmoituksen tekemisen jälkeen tallentaa verkkosivulla näkyvä linkki kohdasta Ilmoituksen seuranta → Kopioi
leikepöydälle. Ainoastaan tuosta osoitteesta ilmoittaja itse pääsee seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä: onko ilmoitus vastaanotettu ja onko siihen vastattu.

Kaikki henkilötietoihin viittaava poistetaan järjestelmästä heti käsittelyn salliessa. Henkilöllä, joka on ollut ilmoituksen kohteena, ei ole tarkastusoikeutta tietoihin.

Scroll to Top