Tietosuojaseloste

Korona Invest käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja kerätään, mihin tarkoitukseen niitä käytetään ja mitä vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on.

Rekisterin ylläpitäjä

Korona Invest Oy

Y-tunnus 2037737-4

Korkeavuorenkatu 30, 00130 Helsinki

etunimi.sukunimi@koronainvest.fi

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös julkisista tai muista virallisista lähteistä, kuten Patentti- ja rekisterihallituksen tai Yritystietojärjestelmän rekistereistä.

Kerättyjä ja käsiteltyjä henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

  • nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • sopimuksiin liittyvät tiedot
  • rekrytointiprosessiin liittyvät tiedot

Korona Invest voi lisäksi kerätä ja käsitellä verkkosivuilla vierailevien henkilöiden tietoja evästeiden muodossa. Näitä tietoja ei käytetä yksittäisten henkilöiden tunnistamiseen.

Kerättyjä ja käsiteltyjä tietoja voivat olla esimerkiksi:

  • verkkopalvelun selaustiedot
  • verkkopalvelun evästetiedot (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetiedot, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti)
  • yhteydenottopyynnöt

Korona Invest kerää ja käsittelee henkilötietoja vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten mukaisesti täyttääkseen lain asettamat pakolliset vaatimukset ja velvoitteet esimerkiksi rahanpesun estämiseksi.

Korona Invest voi kerätä ja käsitellä henkilötietoja yrityksen ja asiakkaiden välisten asiakas- ja liikesuhteiden kehittämiseen, hallintaan ja ylläpitoon.

Lisäksi Korona Invest kerää ja käsittelee henkilötietoja rekrytointipäätösten tekemiseksi sekä työsuhteen hoitamiseksi. Näissä toiminnoissa henkilötietojen kerääminen perustuu joko lakiin tai sopimusvelvoitteisiin.

Henkilötietojen suojaaminen

Korona Invest käyttää tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä henkilöllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisäksi rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietonsa järjestelmistämme vakioidussa muodossa siten kuin tietosuoja-asetuksessa tarkemmin säädetään.

Lisätiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Korona Invest Oy. Käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Scroll to Top