Tietosuojarekisteri

ASIAKKAIDEN TIETOSUOJAREKISTERI

Tämä tietosuojaseloste sisältää henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaista sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.

Rekisterin ylläpitäjä

Korona Invest Oy, Y-tunnus 2037737-4

Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakastietorekisteri koostuu Korona Investin hallinnoimien rahastojen sijoittajien asiakkaan tunnistamiseen ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistamiseen, sekä sijoittajien yhteyshenkilöiden tunnistamiseen liittyvistä henkilöistä. Henkilötietoja käytetään yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: Etunimi, Sukunimi, Henkilötunnus, Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta Korona Investin ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun sijoittajaorganisaatio tekee sijoitussitoumuksen Korona Investin hallinnoimaan rahastoon ja Korona Invest tekee sille velvoitetut asiakkaan tunnistamiseen ja tosiasiallisten edunsaajien tunnistamiseen, sekä sijoittajien yhteyshenkilöiden tunnistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjä järjestää rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy tietotekniikan avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Tietoja käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä tarpeellisen laajuinen käyttöoikeus. Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, joka sijaitsee EU -alueella.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Korona Invest.fi -kotisivujen yhteydenotto -lomakkeen kautta.

Rekisteriseloste päivitetty 13.10.2017