Korona Invest on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Jaa

Korona Invest allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) osana tavoitteellista pyrkimystämme edistää ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä vastuullisuustekijöitä.

”Allekirjoittaminen on meille tärkeää pyrkimyksissämme varmistaa, että toimintamme noudattaa vastuullisen sijoitustoiminnan periaatteita niin Korona Investissä kuin sen hallinnoimien rahastojen kohdeyrityksissä” kertoo Korona Investin toimitusjohtaja Pasi Lehtinen.

PRI on kansainvälinen sijoittajien verkosto, jonka missiona on edistää kestävän globaalin rahoitusjärjestelmän saavuttamista laatimiensa periaatteiden ja toimijoiden yhteistyön avulla. Tavoitteena on ymmärtää kestävän kehityksen vaikutukset sijoittajille ja tukea allekirjoittajia ottamaan nämä tekijät osaksi sijoituspäätöksen tekoa ja omistuskäytäntöjä. Lisäksi PRI toimii viitekehyksenä sijoitustoimijalle omien ESG-valmiuksien arvioimiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Allekirjoittaminen ja sitoutuminen on vapaaehtoista edellyttäen vuotuista läpinäkyvää raportointia vastuullisen sijoittamisen periaatteista käytännössä.

 

PRI:n allekirjoittajat sitoutuvat noudattamaan seuraavia kuutta periaatetta:

  1. Liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja
  2. Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä
  3. Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia
  4. Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  5. Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa
  6. Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

”Periaatteita toteuttaessaan allekirjoittajat osallistuvat kestävämmän globaalin rahoitusjärjestelmän kehittämiseen. Pääomasijoittajan velvollisuutena on toimia vastuullisesti ja uskomme, että ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomiointi kohdeyhtiöissämme on tärkeä osa kestävää arvonluontia. Periaatteiden käytäntöön soveltaminen mukauttaa myös sijoittajat paremmin yhteiskunnan laajempiin tavoitteisiin” toteaa Lehtinen.

Lue lisää

SC SOFTWARE VAHVISTAA KASVUAAN KORONA INVESTIN TUELLA

Suomalainen ohjelmistotalo SC Software Oy ja kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Korona Investin hallinnoima rahasto tulee SC Softwaren enemmistöomistajaksi. SC Softwaren avainhenkilöt jatkavat yhtiön johdossa ja merkittävinä

Scroll to Top