Korona Investin Advisory Boardiin kutsuttu uusia jäseniä

Jaa

Korona Investin Advisory Boardia on täydennetty neljällä uudella jäsenellä kuluneen kevään aikana. Neuvonantajajoukkoon on kutsuttu Mia Aspegrén, Maaret Heiskari, Pasi Kohmo sekä Petri Lehmus. ”Neuvonantajien sekä Korona Investin tiimin yhteistyö nykyisten ja tulevien kohdeyhtiöiden kanssa on ollut hedelmällistä ja tulevaisuudessa pääsemme hyödyntämään osaajia vielä laajemmasta verkostostamme” toteaa Korona Investin toimitusjohtaja Pasi Lehtinen.

Laaja-alaista kokemusta useilta sektoreilta

Johtamispsykologi ja Ura-PT Mia Aspegrén on yksi Suomen tunnetuimmista johdon urasparraajista. Hänellä on vankka kokemus johdon rekrytoinneista, johdon ja avainhenkilöiden kyvykkyyksien tunnistamisesta ja luonteiden arvioinnista sekä HRD-johtajan tehtävistä.
Mia on yrittäjyyden lisäksi toiminut mm. johdon suorahaun parissa johtavissa tehtävissä sekä vaikuttanut hallitusrooleissa niin yritys- kuin järjestökentässä.

Vankkaa johtamiskokemusta edustaa myös Maaret Heiskari, jolla on monipuolinen tausta sekä kansainvälisen että kotimaan liiketoiminnan johtotehtävistä. Maaretin pitkä johtamiskokemus on karttunut pörssiyhtiöiden liiketoimintojen sekä valtio-omisteisen yhtiön johtamisesta. Erityisosaamista hänellä on globaalissa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, erityisesti Venäjän markkinoilla. Maaret on ollut myös Korona Investin hallituksen jäsen.

MMM Pasi Kohmo on kokenut toimitusjohtaja sekä hallitustyöskentelyn ammattilainen, jonka työhistoria nojaa erityisesti vähittäiskaupan sekä terveydenhuollon sektoreihin. Lisäksi Kohmolla on kokemusta yhteistyöstä pääomasijoittajan kanssa toimitusjohtajana toimimisesta, yritysten eri kasvuvaiheiden läpiviemisestä sekä vahva liiketoiminnan kehittämisen osaaminen.

Petri Lehmus on liikkeenjohdon ja projektijohtamisen ammattilainen, jolla on pitkä kokemus eri organisaatioiden, tiimien, toimintojen ja yritysten johtamisesta. Petrin vahvuuksia ovat erityisesti digitaalinen ymmärrys sekä yrittäjähenkinen ja systemaattinen tapa asioiden eteenpäin viemiseksi.

 

Kuvassa: Mia Aspegrén, Petri Lehmus, Pasi Kohmo & Maaret Heiskari

Lue lisää

SC SOFTWARE VAHVISTAA KASVUAAN KORONA INVESTIN TUELLA

Suomalainen ohjelmistotalo SC Software Oy ja kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest ovat sopineet omistusjärjestelystä, jossa Korona Investin hallinnoima rahasto tulee SC Softwaren enemmistöomistajaksi. SC Softwaren avainhenkilöt jatkavat yhtiön johdossa ja merkittävinä

Scroll to Top