Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Ajankohtaista

Korona Invest on Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsif  ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Vastuullisessa sijoittamisessa on keskeistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä varainhoidossa.

Korona Investin hallinnoima Terveysrahasto irtautui Med Group Oy:n omistuksesta tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön liikevaihto kasvoi Terveysrahaston omistusaikana 5 milj. eurosta 50 milj. euroon.

Korona Invest ja Med Group Oy:n perustajat, Kustaa Piha ja Ali Omar, ovat sopineet myyvänsä enemmistön yhtiöstä Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) -rahastolle. Perustajat jatkavat yhtiön toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana sekä yhdessä toimivan johdon kanssa yhtiön merkittävinä osakkaina.

Mainio Vireen päivähoitoliiketoiminnalla on Etelä-Suomessa kahdeksan päiväkotia, joista viisi on yksityisiä päiväkoteja ja kolme kunnan ostopalvelupäiväkoteja.

Lue lisää http://www.pilkepaivakodit.fi/lapset/

Korona Invest on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisteriin vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaisesti.

Lue lisää ja lataa pdf

Palvelurahasto osti enemmistön (70 %) Sähkötaso Esitystekniikka Oy:stä, joka tarjoaa monipuoliset av-tekniikan kokonaisratkaisut rakennuksiin, kokous- ja opetustiloihin, auditorioihin, kauppakeskuksiin sekä areenoille.

Lue lisää ja lataa pdf

Ajankohtaista

Ylös