Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Ajankohtaista

Juho Mäkiaho aloitti Korona Investissä analyytikkona. Toivotamme Juhon tervetulleeksi tiimiimme!

Korona Investin Palvelurahasto I Ky teki sijoituksen FA Forest Oy:öön. Yhtiö käyttää osakemerkinnässä saamansa rahat tukemaan lähivuosien kasvusuunnitelmaa.  Palvelurahasto omistaa 44 % yhtiön osakkeista. Loput 56 % säilyy nykyisillä osakkailla.

FA Forest kierrättää teollisuuden sivuvirtoja uusiokäyttöön pienentäen samalla luonnonvarojen käyttöä ja on edelläkävijä voimalaitostuhkan hyödyntämisessä. Yrityksellä on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus tuhkan hyödyntämisessä ja jatkojalostamisessa metsälannoitukseen ja tienrakennukseen sopiviksi tuotteiksi. Yhtiö tarjoaa ratkaisuillaan erinomaisia mahdollisuuksia uusille ja nykyisille asiakkailleen tuhkan hyötykäytön lisäämiseksi.

Korona Invest on Finland's Sustainable Investment Forum ry:n jäsen. Finsif  ry on suomalaisten sijoittajien perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista. Vastuullisessa sijoittamisessa on keskeistä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat sijoituspäätöksiä tehtäessä sekä varainhoidossa.

Korona Investin hallinnoima Terveysrahasto irtautui Med Group Oy:n omistuksesta tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön liikevaihto kasvoi Terveysrahaston omistusaikana 5 milj. eurosta 50 milj. euroon.

Korona Invest ja Med Group Oy:n perustajat, Kustaa Piha ja Ali Omar, ovat sopineet myyvänsä enemmistön yhtiöstä Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) -rahastolle. Perustajat jatkavat yhtiön toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana sekä yhdessä toimivan johdon kanssa yhtiön merkittävinä osakkaina.

Ajankohtaista

Ylös