Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Ajankohtaista

Osaaviin kasvuyrityksiin erikoistunut Korona Invest hankki 61 % vaativia julkisivukorjauksia tekevästä Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy:stä.

Lähiökunnostajat on erikoistunut vaativiin julkisivujen perusparannuksiin ja yhtiöllä on vahva markkina-asema Etelä-Suomessa. Yhtiön perustajat Janne Sievänen ja Janne Kettumäki jatkavat yhtiössä merkittävinä vähemmistöomistajina. Yhteisenä tavoitteena on kasvattaa yhtiön liiketoimintaa merkittävästi sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.

Korona Investin Palvelurahasto ja yhtiön avainhenkilöt ostivat kieli-, viestintä- ja koulutuspalveluiden tuottamiseen erikoistuneen AAC Global Oy:n Sanoma Oyj:ltä.

AAC Global Oy on Suomen johtava käännös- ja lokalisointipalveluiden tuottaja, jonka palveluihin kuuluvat lisäksi sisällöntuotannon palvelut, kieli- ja viestintäkoulutus sekä tulkkauspalvelut. Tytäryhtiö AAC Global Ab on merkittävä toimija Ruotsin käännös- ja lokalisointipalvelumarkkinoilla.

Ecolan® lannoitteista ja fill-R® kevytkiviaineksesta tunnetun kiertotalousyhtiö FA Forest Oy:n nimenmuutos on merkitty kaupparekisteriin 1.12.2015 ja yhtiön virallinen toiminimi on nyt Ecolan Oy.

Ecolan Oy:llä on jo yli 20 vuoden liiketoimintahistoria jonka juuret ovat puutuhkan hyödyntämisessä metsälannoitteena. Varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana yhtiö on tullut tunnetuksi Ecolan® lannoitteista ja lannoituspalvelustaan, joiden parissa tehty kehitys on pitänyt yhtiön kotimaisen ravinnekierrätyksen eturintamassa.

Pilke päiväkodit Oy laajentaa toimintaansa ostamalla Lasten päiväkoti Omppu Oy:n ja Lasten päiväkoti Sinikello Oy:n liiketoiminnat

Pilke päiväkodit Oy laajentaa toimintaansa Turun seudulla ja ostaa Lasten päiväkoti Omppu Oy:n ja Lasten päiväkoti Sinikello Oy:n osakeyhtiöt. Yrityskauppa vahvistettiin 30. marraskuuta 2015.

Lasten Päiväkoti Omppu Oy on toiminut Turussa vuodesta 2001 ja se tarjoaa varhaiskasvatusta n. 200 alle kouluikäiselle lapselle. Lasten päiväkoti Sinikello Oy on sen tytäryhtiö.

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy lunasti Terveysrahaston omistamat osakkeet. Kaupan jälkeen Invalidiliitto -konserni omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Terveysrahaston omistusaikana yhtiö on vahvistanut asemaansa markkinajohtajana vammaisten asumispalveluissa ja laajentanut palveluitaan vanhusten asumispalveluihin ja kotipalveluihin. Yhtiö palvelee sekä julkista sektoria että yksityisiä asiakkaita koko Suomen alueella. Yhtiön kasvutavoitteet ylitettiin liikevaihdon kasvettua yli kaksinkertaiseksi.

Ajankohtaista

Ylös