Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy lunasti Terveysrahaston omistamat osakkeet. Kaupan jälkeen Invalidiliitto -konserni omistaa kaikki yhtiön osakkeet.

Terveysrahaston omistusaikana yhtiö on vahvistanut asemaansa markkinajohtajana vammaisten asumispalveluissa ja laajentanut palveluitaan vanhusten asumispalveluihin ja kotipalveluihin. Yhtiö palvelee sekä julkista sektoria että yksityisiä asiakkaita koko Suomen alueella. Yhtiön kasvutavoitteet ylitettiin liikevaihdon kasvettua yli kaksinkertaiseksi.

Parantamalla kustannustehokkuutta ja muuttamalla organisaatio uudistettua strategiaa vastaavaksi on varmistettu yhtiön pärjääminen tarjouskilpailuissa markkinoiden avauduttua vapaalle kilpailulle. Terveysrahaston omistusaikana yhtiölle on palkattu uusi johto ja kehitetty uusi toiminnanohjausjärjestelmä.

”Korona Invest on ollut verraton apu yhtiön kehittämisessä ja strategian uudistamisessa. Koronan edustajat yhtiön hallituksessa ovat tukeneet osaamisellaan yhtiön kasvua ja kilpailuetujen hyödyntämistä”, kertoo Invalidiliiton talousjohtaja Juha Kotikangas.

”Terveysrahasto luopui yhtiön omistuksesta, kun sijoitukselle asetetut vaikuttavuus- ja tuottotavoitteet oli saavutettu,” kertoo Korona Investin toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki


Lisätietoja:

Vesa Lehtomäki, toimitusjohtaja, Korona Invest Oy, (+358 50 3376 969)

Juha Kotikangas, talousjohtaja, Invalidiliitto (+358 40 8375 780)

Korona Invest on kasvuyritysten rahoittamiseen erikoitunut pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi kahta rahastoa, jotka ovat Terveysrahasto Oy ja Palvelurahasto I Ky.  Hallinnoitavat pääomat ovat yhteensä 83 milj. euroa.

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy (Validia Asuminen) tuottaa laadukkaita vammaisten ja vanhusten asumispalveluja sekä vammaisten itsenäistä asumista tukevia palveluja. www.validia-asuminen.fi

Ajankohtaista

Ylös