Ajankohtaisia

tiedotteita

.

Korona Investin hallinnoima Terveysrahasto irtautui Med Group Oy:n omistuksesta tavoitteiden mukaisesti. Yhtiön liikevaihto kasvoi Terveysrahaston omistusaikana 5 milj. eurosta 50 milj. euroon.

Korona Invest ja Med Group Oy:n perustajat, Kustaa Piha ja Ali Omar, ovat sopineet myyvänsä enemmistön yhtiöstä Adelis Equity Partners Fund I (”Adelis”) -rahastolle. Perustajat jatkavat yhtiön toimitusjohtajana ja varatoimitusjohtajana sekä yhdessä toimivan johdon kanssa yhtiön merkittävinä osakkaina.

Vuonna 2007 perustettu Med Group on yksi nopeimmin kasvavista terveydenhuollon palveluyrityksistä Suomessa. Yhtiö palvelee sekä julkista sektoria että yksityisiä asiakkaita koko Suomen alueella. Yhtiö aloitti toimintansa ambulanssipalveluista vuonna 2007, laajeni lääkäri- ja hammaslääkäripalveluihin vuonna 2008, kotipalveluihin ja vammaisten avustajapalveluihin vuonna 2009 ja yksityisiin hammaslääkäripalveluihin vuonna 2011. Med Groupin liikevaihto on kasvanut Terveysrahaston omistusaikana 5 milj. eurosta 50 milj. euroon ja yhtiöllä on yli 800 työntekijää.

”Korona Invest on tukenut osaamisellaan yrityksen nopeaa kasvua. Muutokset omistuksessa on luonnollinen vaihe Med Groupin kehityksessä. Adelis haluaa Med Groupin kasvun ja kehityksen jatkuvan palveluiden laadun, henkilöstön tyytyväisyyden sekä uusien ja innovatiivisten palvelukonseptien kehittämisessä terveydenhuollon alueella. Adelis on meille vahva kumppani ja tuki tässä työssä”, kertoo Med Groupin toimitusjohtaja Kustaa Piha.

”Med Group on Korona Investin tukemana laajentunut uusille liiketoiminta-alueille ja kasvanut markkinajohtajaksi ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluissa. Sen liikevaihto on moninkertaistunut ja palveluverkko laajentunut koko maan kattavaksi. Terveysrahasto luopui yhtiön omistuksesta, kun sijoitukselle asetetut vaikuttavuus- ja tuottotavoitteet oli saavutettu. Uskon, että yhtiön kasvu tulee jatkumaan uuden omistajan myötä”, sanoo Koronan toimitusjohtaja Vesa Lehtomäki.

Osana yritysjärjestelyä Per Båtelson sijoittaa yhtiöön ja tulee sen hallituksen jäseneksi ja toimivan johdon neuvonantajaksi. Båtelson on kansainvälisten terveyspalveluyritysten Capion ja Global Health Partnerin perustaja ja entinen toimitusjohtaja, Karolinska yliopistosairaalan ja sosiaalipalveluyritys Humanan hallituksen puheenjohtaja, sekä Oriola-KD:n ja Unilabsin hallituksen jäsen. ”Per on ollut eturintamassa rakentamassa korkeaan laatuun keskittyviä terveydenhuollon palveluyrityksiä 25 vuoden ajan. Uskomme, että hänen tietotaitonsa, kokemuksensa ja yhteytensä ovat korvaamattomia, kun Med Group siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen”, sanoo Rasmus Molander.

Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta. Adeliksen neuvonantajina toimivat KPMG ja Dittmar & Indrenius. Myyjien neuvonantajina toimivat Handelsbanken, Deloitte ja Borenius.

Lisätietoja:

Vesa lehtomäki, toimitusjohtaja, Korona Invest Oy, (+358 50 337 6969)

Kustaa Piha, toimitusjohtaja, Med Group, (+358 50 359 6835)

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners, (+46 70 823 7433)

Med Group on suomalainen terveydenhuollon palveluyritys, joka kehittää terveyspalveluiden laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta. Julkisen sektorin yhteistyökumppanina Med Group edistää tasa-arvoisten terveyspalveluiden saatavuutta jokaiselle. Med Groupin päätoimialat ovat ambulanssipalvelut, lääkäripalvelut, suun terveydenhuollon palvelut sekä kotipalvelut ja vammaisten avustajapalvelut. Yhtiön liikevaihto on noin 50 milj. euroa ja sillä on yli 800 työntekijää. http://www.medgroup.fi

Korona Invest on yrittäjävetoisesti toimiva pääomarahastojen hallinnointiyhtiö, joka on erikoistunut palveluyritysten kasvuvaiheen rahoittamiseen. Yhtiöllä on hallinnoitavana 83 milj. euron pääomat.

Adelis on keskisuurten pohjoismaisten yritysten aktiivinen arvonluonnin partneri. Adelis perustettiin vuonna 2012 päämääränä nouseminen johtavaksi keskisuuriin yrityksiin keskittyväksi pääomasijoitusyhtiöksi Pohjoismaissa. Adeliksen tiimin jäsenillä on yhteensä 85 vuotta pääomasijoituskokemusta, he ovat sijoittaneet yli 50 yritykseen ja olleet jäseninä yli 50 keskisuuren yrityksen hallituksessa. Nykyisen rahaston suuruus noin 400 milj. euroa.  www.adelisequity.com


Lataa pdf

Ajankohtaista

Ylös